Miljø Eksperten - for et bedre indeklima

Vi er behjælpelige med de rette malingssystemer for at sikre og opnå et bedre miljø og indeklima. Fokus på sundhed, velvære og komfort stiller hele tiden nye krav til vore boligers indeklima, materialevalg og udseende.

Vi sørger for en handlingsplan så miljøforurening i bygninger håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeklima ikke udgør en sundhedsfare for mennesker.

Vi har de rette kompetencer til at løse alle opgaver, med fokus på arbejdsmiljø, tid og kvalitet.

 

 

pcb, miljoe, indeklima, miljø, indkapsling

PCB

PCB er en forkortelse af polychlorerede biphenyler. PCB blev anvendt i flere byggematerialer i perioden 1950 - 1977.

PCB er på listen  over de 10 farligste kendte miljøgifte i verden.

 

pcb, miljø, miljoe, sanering, indkapsling pcb

BLY

Bly er yderst sundhedsskadeligt for den menneskelige organisme og skader bla. nervesystemet og forplantningsevnen.

Vi støder på bly, når vi renoverer og vedligeholder gamle bygninger.

Bly optræder typisk i ældre malingslag.

pcb, miljoe, sanering, indkapsling pcb

Kontakt os

Miljø Eksperten tilbyder udarbejdelse af handlingsplaner til afhjælpning af miljøproblemer.